+


η κτηριοθήκη (εκ των λέξεων "κτήριο" και "βιβλιοθήκη") προσπαθεί να κάνει μια καταγραφή των κτηρίων με τα ιδιαίτερα εκείνα αρχιτεκτονικά ή/και δομικά χαρακτηριστικά  που πρεσβεύουν μιαν άλλη εποχή και κουλτούρα


το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μία περίοδο 120 χρόνων, από το 1834  (Αθήνα ως πρωτεύουσα του νέου Ελληνικού κράτους) έως και τα μέσα της δεκαετίας του '50, όπου οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες επέβαλλαν σαρωτικές αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον

ο χάρτης αυτός απεικονίζει τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από επιτόπια έρευνα. αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της καταγραφής, με στόχο τη χαρτογράφηση όσο περισσότερων κτηρίων είναι δυνατόν, με καθορισμό της θέσης τους και ανάρτηση  φωτογραφιών τους στη σημερινή κατάσταση (όσο "μόνιμο" μπορεί να είναι το σημερινό)

ο  γεωγραφικός τους εντοπισμός είναι η αφετηρία της κατανόησης κοινών χαρακτηριστικών και στοιχείων - στοιχείων κοινωνικών,  οικονομικών και κατ ' επέκταση αρχιτεκτονικών (μορφολογίας) άλλα και  οικοδομικών (υλικών και μεθόδων κατασκευής).

για όσα εξ' αυτών των κτηρίων υπάρχουν ή βρίσκονται πληροφορίες, θα αναρτώνται (links, βιβλιογραφικές αναφορές, κλπ.)


εάν βρίσκεστε στην Αθήνα μπορείτε να δείτε επιτόπου τις σχετικές πληροφορίες μέσω του smartphone σας, πληκτρολογώντας "ktiriothiki" στη σχετική εφαρμογή της wikitude. Μέσω της εφαρμογής αυτής έχει δημιουργηθεί ένας εικονικός κόσμος (augmented reality-virtual world) ο οποίος βρίσκεται υπό περαιτέρω εξέλιξη.


ειδικότερες αναφορές ή σκέψεις στο ταξίδι αυτό, της κτηριολογικής καταγραφής, υπάρχουν και στο σχετικό blog

απόψεις-κρίσεις-σχόλια στο:
curator (at) ktiriothiki (dot) com

χάρτης κτηρίων Αθήνας

ktiriothiki is a compound from the words "ktirio" ("building" in Greek) and "thiki" ("case", as from bookcase, or library=vivliothiki in Greek). its name reflects its aim. that is, to become a library-depository of heritage Athenian buildings.

ktiriothiki attempts to create a live-database of Athenian buildings which bear specific architectural and/or structural  characteristics and represent an altogether different era and culture.

it focuses on a period of some 120 years, since 1834 (year of declaration of Athens as the capital-city of the new-born Hellenic state) until the mid-1950’s, when social and political conditions caused extreme changes in the Athenian built environment.

this on-line map reflects the records of a respective database and aims to record as many as possible of the buildings that still exist, locate them geographically and present their current condition through respective photos.

the buildings' geographical location is used as a baseline to understand their characteristics and specific elements – different neighbourhoods attracted different types of residents, whose socio-economic condition had a direct effect on the built environment.

any information that is found or collected, regarding the buildings and their history, (such as photographs, historical data, relevant people, etc.) will be updated regularly.

Various thoughts and findings, encountered during this research, can also be found at the relevant blog (currently only in Greek).

if you happen to be in Athens you can see the buildings' info  in situ by typing 'ktiriothiki' at wikitude's AR platform on your smartphone. a virtual (augmented-reality) world has been created and is currently under further development.

for any comments or remarks, please contact the: curator (at) ktiriothiki (dot) com